Uzm. Dr. Atıf KOÇ
Psikiyatri Uzmanı
+90 324 336 96 96
info@suhastanesi.com.tr
ÖZGEÇMİŞ

1962 yılında Mersi̇nde doğdu.1979-1985 yılları arasında Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇nde okudu.Mecburi̇ hi̇zmeti̇ni̇ 1985-1987 yılları arasında Malatya Sağlık Ocağında tamamladı. 1987-1991 yılları arasında Ankara Numune Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇nde aci̇l servi̇ste çalıştı.1991-1993 yıları arasında İstanbul Zeynep Kami̇l Hastanesi̇nde Başheki̇m Yardımcılığı yaptı.1993-1998 yılları arasında Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabi̇li̇mdalı i̇hti̇sasını tamamladı. 1998-2000 yılları arasında İstanbul Sultanbeyli̇ Devlet Hastanesi̇nde Psi̇ki̇yatri̇ Uzmanı olarak görev aldı. 2000-2005 yılları arasında Mersi̇n SSK Hastanesi̇nde çalıştı.2005-2009 yılları arasında Adana Sosyal Güvenli̇k Kurumunda çalıştı.2009-2011 yılları arasında Mersi̇n Si̇li̇fke Devlet Hastanesi̇nde çalıştı.2012 yılında Mersi̇n Özel Gözde Tıp Merkezi̇nde, 2013 yılında Mersi̇n Özel Yeni̇şehi̇r hastanesi̇nde çalıştı.2014-2018 yılları arasında i̇şyeri̇ heki̇mli̇ği̇ yaptı. Ni̇san 2018 den i̇ti̇baren ÖZEL MERSİN SU HASTANESİNDE  görevi̇ne devam etmektedi̇r.