su hastanesi

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanların zarar görme risklerini azaltmak, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemler almak, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerini azaltmak, kesici delici alet yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerini azaltmak, sağlık tarama programını hazırlamak ve takibini yapmakla sorumludur.
  Belirli aralıklarla toplanarak olay bildirimleri, renkli kod bildirimleri gibi çeşitli çalışan güvenliği ile ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlem, eğitim ve faaliyetlere karar vermek, yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

  • Başhekim
  • Başhekim Yardımcısı
  • Başhemşire
  • Kalite Yönetim Direktörü
  • Güvenlik Amiri
  • Hasta Hakları Birim Sorumlusu
  • Laboratuvar Sorumlusu
  • Radyoloji Sorumlusu
  • Anestezi Sorumlusu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı