su hastanesi

EĞİTİM KOMİTESİ

Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimlerinin planlanması, eğitimin verilmesi ve takibini yapar.
  Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp eğitim değerlendirmeleri yapar.

  • Başhekim
  • Başhemşire
  • Başhemşire Yardımcısı
  • Kalite Yönetim Direktörü
  • Enfeksiyon Hemşiresi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • Halkla İlişkiler Uzmanı