su hastanesi

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Bina turlarından elde edilen verileri değerlendirilmesi, hastane alt yapı güvenliğini sağlanması, kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının yönetilmesi, atık yönetimi çalışmalarının kontrol edilmesi, tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak ve tehlikeli maddelerin yönetimini sürdürülmesi ile yükümlüdür.
Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp değerlendirmeler yaparak önlemler alır. Gerektiği durumlarda acil olarak toplanabilir.

  • Başhekim
  • Başhemşire
  • Kalite Yönetim Direktörü
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi
  • Tıbbi Cihaz Yönetimi
  • Teknik Servis Sorumlusu
  • Güvenlik Sorumlusu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
  • Bilgi İşlem Sorumlusu